Wim Van Isacker

Als fotograaf ga ik op zoek naar de relatie tussen de mens en zijn omgeving. Wj maken keuzes bij het gebruik van onze omgeving en die keuzes geven ook een beeld van hoe we staan ten opzichte van anderen maar ook hoeveel belang we aan die omgeving hechten. De ingrepen die we doen zijn misschien niet altijd bewust, maar het is duidelijk dat veel ingrepen eerder ingegeven zijn vanuit de nood van het moment, vanuit een utilitaire gedachte, dan vanuit een respect voor de omgeving. Een schoonheidsideaal is daarbij duidelijk een rekbaar begrip.

In de tentoonstelling Raum zijn drie projecten te zien:

– het fotoboek “Expeditie Middelpunt” waarbij een zoektocht naar het geografisch centrum van alle gemeenten van West-Vlaanderen ook leidt tot een genuanceerd beeld van onze provincie;

– het fotoboek “Onderweg” over de speciale plaatsen die je per toeval kan tegenkomen onderweg naar ergens anders;

– de reeks “Iconic” gebaseerd op found footage van beelden van plaatsen die je “moet” gezien hebben.

http://www.wiim.be

info@wiim.be