Riënnale: Lege Ruimte in Brugge

Eén van de doelen van de Riënnale is de zoektocht naar een zinniger gebruik van de bestaande Lege Ruimte in Brugge.

Die Lege Ruimte kan iets betekenen en hoeft niet noodzakelijk een “probleem” te zijn. Het is in feite een luxe dat een maatschappij het zich kan permitteren om gebouwen gedurende langere periodes leeg te laten staan. Maar als vele maatschappelijke actoren op zoek zijn naar ruimte om iets te kunnen doen is het jammer dat geen beleid gevoerd wordt rond het gebruik van Lege Ruimte. Meestal stopt het bij hippe pop-up stores die eigenlijk  ook maar een signaal zijn dat huurprijzen voor commerciële panden te hoog liggen.

Met de Riënnale willen we de Lege Ruimte in beeld brengen en aandringen bij het beleid om werk te maken van tijdelijke gebruik van Lege Ruimte. In eerste instantie natuurlijk van die Lege Ruimte die in eigendom van de overheid is, maar ook t.o.v. van private eigenaars kan zeker iets gedaan worden. Voor overheidsgebouwen moet toch minstens het debat gevoerd worden of deze gebouwen die uiteindelijk gekocht of gebouwd zijn met belastingsmiddelen met een duidelijk maatschappelijk doel voor ogen zomaar kunnen beschouwd worden als een “appeltje” voor de financiële dorst van een stadsbegroting. Zeker als via het met veel bombarie aangekondigde “Toekomst van Brugge” bleek dat de meeste ideeën te maken hadden met ruimtevragen, maar dat daarna bitter weinig gemerkt is van enig initiatief om iets te doen met/voor die ruimtevragen. Tijdelijk gebruik is geen schande, tijdelijk gebruik kan overigens ook lang duren. Gebouwen kunnen als strategisch voor het functioneren van een stad beschouwd worden en het kan dus strategisch zijn om gebouwen niet te verkopen aan de private sector en in overheidshanden te houden tot duidelijk een visie voor het gebouw, de omgeving gevonden is.

Het in handen geven van dergelijke gebouwen aan een commerciële leegstandsbeheerder is dan een zwaktebod van een overheid die geen moeite wil doen om keuzes te maken en die daarnaast nog eens leegstandsheffingen wil vermijden.

Een (beperkte) selectie met iets meer info over Lege Ruimte in Brugge. Mocht u bijkomende info over deze sites hebben of andere panden kennen geef de info steeds door: we willen deze kaart actueel houden als een reminder van gemiste kansen.