Nieuwe mogelijkheid voor ateliers in Brugge

Zojuist vernomen dat Entrepot een tijdelijk huurovereenkomst gesloten heeft met de eigenaar van het vroegere gebouw van de gouverneur op de Burg in Brugge om het gebouw te gebruiken als tijdelijke atelierruimte in Brugge. We zijn blij dat op deze manier Entrepot bijdraagt tot het aanbieden van atelierruimtes in Brugge en we zijn er van overtuigd dat Entrepot hier een goede invulling voor de (jonge) kunstenaars in Brugge zal kunnen aan geven.

We zijn minder gelukkig met de manier waarop in Brugge met “de geëngageerde burger” omgegaan wordt. KunstGroepBrugge VZW probeert al jaren een atelierbeleid in Brugge op de agenda te plaatsen. We werken enthousiast mee aan initiatieven zoals “De Toekomst van Brugge”, we proberen private eigenaars te overtuigen om mee te werken aan het aanbieden van atelierruimtes in Brugge. Pas onlangs gaven we nog aan het stadsbestuur (in het debat in Entrepot rond nood aan atelierruimtes in Brugge) een lijst van potentiële locaties in Brugge voor atelierruimtes. Het ex-gouvernemntsgebouw op de Burg was er eentje van. Schepen Demon zei na de vergadering: goede suggesties, wel zullen zeker contact nemen met die eigenaar. In dat is blijkbaar inderdaad gebeurt, alleen zoals al jaren het geval is in Brugge, die contactname was er voor eigen gewin. Het is bijzonder grof dat de schepen vandaag aan Focus letterlijk zegt: “Zoals we in het verleden voor onze kunstenaars gezorgd hebben in het kadaster en in Die Keure, doen we dat nu opnieuw hier” : noch de mensen in Die Keure, noch wij in het Kadaster, hebben enige medewerking van de stad Brugge ontvangen.

Soit: een nieuw atelieraanbod is beter dan geen atelieraanbod ! 
Allen daarheen !