Voorstelling

Eind 2011 verenigden zich in Brugge een flink aantal  kunstenaars in de VZW KunstGroepBrugge. Het is de bedoeling van KunstGroepBrugge om in eigen stad de kunsten te ondersteunen en te stimuleren. Uit de statuten:

De vereniging heeft tot doel kunstbeoefenaars te ondersteunen in hun creativiteit. Daaronder kan begrepen worden het aanbieden van werkruimte, het organiseren van tentoonstellingen, het aanbieden van communicatiekanalen, het stimuleren van contacten tussen kunstbeoefenaars, het aanbieden van vorming. Er wordt een platform aangeboden voor alle mensen die op persoonlijke wijze creatief bezig zijn, als hobby, bijroep of professioneel,  uit Brugge zelf of uit de directe omgeving van Brugge.

In een eerste periode, vanaf 1 januari 2012 tot 15 oktober 2015, kon KunstGroepBrugge 27 ateliers aanbieden in het gebouw Lange Raamstraat 1 te Brugge.  Vanaf 1 januari 2018 biedt de VZW opnieuw ateliers aan, ditmaal een het gebouw gelegen op het Sint-Maartensplein 6 te Brugge. Op deze locatie kan de VZW 24 ateliers aanbieden aan kunstenaars. In beide gevallen is gewerkt met een tijdelijke gebruiksovereenkomst met de eigenaar, in afwachting van grondige verbouwingswerken van de eigenaars.

De VZW blijft permanent zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor atelierruimte in Brugge.