Voorstelling

In 2011, onder impuls van Lambertus Denbrok, verenigden zich in Brugge een flink aantal (amateur) kunstenaars.Het is de bedoeling van KunstGroepBrugge om in eigen stad de (amateur-) kunsten te ondersteunen en te stimuleren. Uit de statuten:

De vereniging heeft tot doel kunstbeoefenaars te ondersteunen in hun creativiteit. Daaronder kan begrepen worden het aanbieden van werkruimte, het organiseren van tentoonstellingen, het aanbieden van communicatiekanalen, het stimuleren van contacten tussen kunstbeoefenaars, het aanbieden van vorming. Er wordt een platform aangeboden voor alle mensen die op persoonlijke wijze creatief bezig zijn, als hobby, bijroep of professioneel,  uit Brugge zelf of uit de directe omgeving van Brugge.

Twee jaar later en een nieuwe voorzitter verder, telt  KunstGroepBrugge ongeveer 60 aangesloten leden. Een belangrijk deel daarvan, de kleine helft, huurt thans een eigen atelierruimte in de leegstaande lokalen van het voormalig kadastergebouw, Lange Raamstraat nr. 1. Het afhuren van deze lokalen werd mogelijk gemaakt dankzij Entrakt, een organisatie die optreedt namens de eigenaar.

Wat de lopende huurovereenkomst betreft bevindt KunstGroepBrugge zich thans in een ideale omgeving.  De beschikbare lokalen blijken instapklaar, rustig gelegen, in harmonie met de buurt. Het gebouw biedt in feite nog meer mogelijkheden dan diegene die we nu kunnen benutten.

Naast het aanbieden van atelierruimte wil de VZW haar leden ook een communicatiekanaal aanbieden voor hun werk en hun tentoonstellingen via deze.

Het aanbod van atelierruimte dat we nu hebben is een tijdelijk gegeven: als de eigenaar toetlating krijgt om zijn bouwplannen te realiseren dan wordt onze huurovereenkomst opgezegd.

Uit de vele vragen die we krijgen om lokalen te huren kunnen we afleiden dat er echt wel nood is aan dergelijk aanbod in Brugge. We ijveren er dan ook voor om in de binnenstad een permanente locatie te hebben, waar Brugse kunstenaars niet alleen hun lokalen kunnen huren, maar evenzeer hun creaties kunnen tentoonstellen.

Maar niet alleen de beeldende kunst, waa de VZW zich op focust heeft nood aan ruimte. De vragen die we krijgen vanuit andere disciplines wijzen er op dat ook vraag is naar repetitieruimte voor muziek, voor theater, voor dans, schrijfruimte voor auteurs en studioruimte voor bv. fotografie.

 

Kortom nood aan een echt kunstencentrum in Brugge, maar vooral een laagdrempelig kunstencentrum, waar ook de niet professionele kunstenaar terecht kan