Voorstelling

Eind 2011 verenigden zich in Brugge een flink aantal  kunstenaars in de VZW KunstGroepBrugge. Het is de bedoeling van KunstGroepBrugge om in eigen stad de kunsten te ondersteunen en te stimuleren. Uit de statuten:

De vereniging heeft tot doel kunstbeoefenaars te ondersteunen in hun creativiteit. Daaronder kan begrepen worden het aanbieden van werkruimte, het organiseren van tentoonstellingen, het aanbieden van communicatiekanalen, het stimuleren van contacten tussen kunstbeoefenaars, het aanbieden van vorming. Er wordt een platform aangeboden voor alle mensen die op persoonlijke wijze creatief bezig zijn, als hobby, bijroep of professioneel,  uit Brugge zelf of uit de directe omgeving van Brugge.

Dit zijn de plaatsen waar KunstGroepBruggeVZW ateliers heeft of heeft gehad:

  • Van 1 januari 2012 tot 15 oktober 2015 kon KunstGroepBrugge 27 ateliers aanbieden in het gebouw Lange Raamstraat 1 te Brugge.
  • Van 1 januari 2017 tot 1 oktober 2019 kon de VZW 24 ateliers aanbieden, ditmaal een het gebouw gelegen op het Sint-Maartensplein 6 te Brugge.
  • Vanaf 1 november 2019 tot op heden kunnen we delen van residentie Clarendam gebruiken als ateliers. Momenteel zijn daar 5 ateliers in gebruik.
  • Vanaf 1 januari 2020 tot 1 oktober 2022 had de VZW in de Baron Ruzettelaan te Assebroek drie gebouwen ter beschikking (nrs. 110 tot 116). Op die locatie konden we 12 ateliers aanbieden en hadden we ook een grote exporuimte
  • Vanaf 1 juli 2023 kunnen we 13 ateliers aanbieden in het gebouw Burg 4.

In alle gevallen is gewerkt met een tijdelijke gebruiksovereenkomst met de eigenaar, in afwachting van grondige verbouwingswerken.

De VZW blijft permanent zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor atelierruimte in Brugge.