KGB Dakloos

De gebruiksovereenkomst van KunstGroepBrugge VZW voor de gebouwen van het voormalig kadaster in de Lange Raamstraat is opgezegd vanaf 17 oktober 2016. De nieuwe eigenaar wenst binnenkort grondige verbouwingswerken op te starten.  Door deze opzeg komt er een einde aan bijna 5 jaar atelierwerking op deze locatie.  Activiteiten die wij nog in het vooruitzicht stelden, zijn noodgedwongen afgelast.

Het gebruik van het voormalig kadastergebouw als atelierruimte startte op 1 januari 2012. In die periode zijn in totaal 61 gebruiksovereenkomsten gesloten en waren er in totaal 78 kunstenaars die gedurende korte tot lange periodes gebruik gemaakt hebben van een atelier. Er zijn op dit moment nog 3 gebruikers die er van de eerste dag bij waren. Door deze opzeg komen er in Brugge op de slag 25 kunstenaars bij die niet langer beschikken over een treffelijk atelier. Zij zich voegen zich nu bij tientallen anderen die vergeefs zoeken naar geschikte atelierruimte in Brugge.

Door de stopzetting van het gebruik van de Lange Raamstraat verdwijnt opnieuw een locatie waar creatief Brugge aan de slag kon. De KunstGroepBrugge vzw, die instond voor de exploitatie van het gebouw, poogt sinds verschillende jaren zonder resultaat om de nood aan betaalbare ateliers én tentoonstellingsruimtes in Brugge aan te kaarten. Aangezien aankloppen bij de overheid tot op heden tot niks geleid heeft doet KunstGroepBrugge thans een rechtstreekse oproep aan alle eigenaars van leegstaande panden in Brugge.

KunstGroepBrugge hoopt met geïnteresseerde eigenaars verder te kunnen nadenken over een Toekomst voor Brugge waar ook ruimte is voor creatie.  Als bestaande organisatie hebben wij ruimschoots bewezen, en willen wij nog verder bewijzen dat een tijdelijke overeenkomst mogelijk is om kunstenaars nuttige atelierruimte aan te bieden. Gezien onze ervaring en flexibiliteit kan onze werking instaan voor een volwaardig gebruik van een gebouw dat momenteel in onbruik is geraakt.

Wie voor een laatste keer wil zien hoe deze plek zijn plaats had in creatief Brugge is welkom tijdens het weekend van Buren bij Kunstenaars op 14, 15 en 16 oktober.