Gebruiksovereenkomst en huishoudelijk reglement Burg 4

Gebruiksovereenkomst

Elke gebruiker van Burg 4 sluit een gebruiksovereenkomst met de VZW voor het gebruik van een lokaal.

Krachtlijnen van de overeenkomst zijn:

a) Opzegtermijn 1 maand

b) Gebruiksvergoeding per lokaal omvat:

  • vergoeding gebruik
  • voorschot verbruikskosten
  • bijdrage in gemeenschappelijke kosten

c) Er worden 2 borgsommen gevraagd, die terugbetaald worden bij stopzetten van het gebruik:

  • Een gebruiksborg gelijk aan één maand gebruiksvergoeding
  • Een sleutelborg

d) De lokalen zijn enkel te gebruiken door leden van de VZW

Huishoudelijk reglement

Als je met velen samen in een gebouw zit dan moeten er ook een aantal praktische afspraken gemaakt worden. Deze zijn uitgeschreven in het huishoudelijk reglement.