Lange Raamstraat opnieuw quasi volzet

Eén maand nadat we beslisten een extra verdieping te verhuren is die verdieping opnieuw reeds quasi volzet: er zijn nog maar twee lokalen beschikbaar. We mochten als nieuw huurders verwelkomen: Marieke Sigin, Heidi Steffes, Martina Träger, Raphaël Vandevyvere, Serge Van Rijzeghem, Dean Recoules, Anne Callebaut & Maximiliaan Verswijvelt-Boudens.

Het blijft dus duidelijk dat er wel degelijk vraag is naar een dergelijk aanbod in Brugge.  We blijven dan ook zoeken naar ruimte voor kunst in Brugge: letterlijk en figuurlijk !

Extra ateliers beschikbaar

Het bestuur van de VZW heeft beslist om een extra verdieping te huren in de Lange Raamstraat 1 te Brugge waardoor 9 extra ateliers beschikbaar zijn in het gebouw. In totaal kan de VZW nu 27 ateliers ter beschikking stellen van kunstenaars gaande van een oppervlakte van 16 m2 tot 72 m2.

We zullen in de toekomst de huurprijzen voor nieuwe huurders moeten verhogen omdat we als VZW té veel overheadkosten hebben aan het verhuren van de lokalen en die moeten we uiteindelijk ook kunnen verhalen op de huurders zelf. r komt daarvoor een bescheiden 5 euro extra bij de maandhuur.

Dat er nog steeds behoefte is aan lokalen is duidelijk: van deze nieuw beschikbare lokalen zijn er onmiddellijk 4 verhuurd geworden. Bijna wekelijks komen er vragen binnen en er komen ook vragen waar we niet kunnen op in gaan, zoals bv. de vraag naar zeer tijdelijke studioruimte om bv. gedurende één week een fotoshoot te kunnen doen.

We hebben nu ook een eigen lokaal van de VZW in de Lange Raamstraat, waar we samen kunnen discussiëren en vergaderen. De naam van het lokaal was snel gekozen: “Het Politbureau”. We stellen deze ruimte graag ter beschikking als vergaderruimte voor andere organisaties in Brugge.

Wil je up-to-date informatie over beschikbaarheid van lokalen, dan kan je steeds terecht op de website.

Persbericht Stille Plekjes 2013

Op autoloze zondag 15 september 2013 e.k. neemt KunstGroepBrugge VZW deel aan de geplande stadsactiviteit “Stille Plekjes”. 

Het programma behelst ondermeer een “Open Atelier” van de aangesloten leden lokaalhouders.

Daarnaast is er continu randanimatie met een aantal optredens, inclusief een drankje en een hapje. Voorts wordt in een primeur voorzien m.b.t. ‘Triënnale voor Letterkunst’ / ‘Brugge Letterstad’.  KunstGroepBrugge maakt van deze gelegenheid gebruik om haar doelstellingen voor te stellen.  Om 11u00 houdt voorzitter Wim Van Isacker een rondleiding in het KGB-gebouw, specifiek voor de gemeenteraadsleden die KunstGroepBrugge een warm hart toedragen. Gevolgd door aperitief.  Afspraak in het voormalig KadasterGeBouw, Lange Raamstraat nr. 1, Brugge

In 2011, onder impuls van Lambertus Denbrok, verenigden zich in Brugge een flink aantal (amateur) kunstenaars. Twee jaar later en een nieuwe voorzitter verder, telt  KunstGroepBrugge ongeveer 60 aangesloten leden. Een belangrijk deel daarvan, de kleine helft, huurt thans een eigen atelierruimte in de leegstaande lokalen van het voormalig kadastergebouw, Lange Raamstraat nr. 1. Het afhuren van deze lokalen werd mogelijk gemaakt dankzij Entrakt, een organisatie die optreedt namens de eigenaar.

Wat de lopende huurovereenkomst betreft bevindt KunstGroepBrugge zich thans in een ideale omgeving.  De beschikbare lokalen blijken instapklaar, rustig gelegen, in harmonie met de buurt. Het gebouw biedt in feite nog meer mogelijkheden dan diegene die we nu kunnen benutten.

Het is de bedoeling van KunstGroepBrugge om in eigen stad de (amateur-) kunsten te ondersteunen en te stimuleren. Na een interne enquête, georganiseerd in januari 2013 jl. en met ruime respons beantwoord, stelden wij ondermeer de (drie) volgende krachtlijnen vast:

1. Grote consensus om samen te werken met andere initiatieven en/of organisaties

  • Door op zondag 15 september 2013 deel te nemen aan ‘Stille Plekjes’, zoals georganiseerd door Stad Brugge, willen wij inspelen op bovenstaande doelstelling. Meer nog: als vereniging gaf KunstGroepBrugge de opdracht aan één van onze aangesloten leden, om een ontwerp uit te voeren dat verwijst naar de door de Stad Brugge beoogde Triënnale voor Letterkunst.  Peter Six, die sinds dertig jaar zijn eigen alfabet uittekent, ontwierp ‘Brugge Letterstad’. Te zien in avant-première tijdens ‘Stille Plekjes’ !

2. Grote consensus om expositiefaciliteiten te zoeken (en te vinden)

  • Als lokaal verankerde kunstenaars benutten wij momenteel de ruimtelijke mogelijkheden van het voormalige kadastergebouw.  Dat houdt in dat KunstGroepBrugge ook “Open Deur Dagen” organiseert, waarmee kan worden deelgenomen aan ‘Stille Plekjes’ of  ‘Buren bij Kunstenaars’. Afgezien van deze korte momentopnames, is de behoefte aan een permanente expositieruimte reëel aanwezig. KunstGroepBrugge zoekt naar een vast onderkomen !

3. Géén belangstelling voor een gedeelde = collectieve atelierruimte

  • Wij constateerden géén interesse in het huren van een gemeenschappelijk atelier, waarin kunstenaars dezelfde open ruimte zouden benutten. Daartegenover is de belangstelling voor individuele lokalen, gesitueerd binnen éénzelfde gebouw, des te groter. Hier is zelfs een enorme behoefte aan!  Wie een lokaal wil huren in het oud kadastergebouw, komt in eerste instantie op een wachtlijst terecht. Momenteel staan een zestal kunstenaars op de wachtlijst en wordt de optie onderzocht om een derde verdieping van het gebouw in de Lange Raamstraat in gebruik te nemen.

Hieruit volgt dat KunstGroepBrugge  er voor ijvert om in de binnenstad een permanente locatie te benutten, waar Brugse kunstenaars niet alleen hun lokalen kunnen huren, maar evenzeer hun creaties kunnen tentoonstellen. Een eigen, vaste stek is voor onze achterban vereist. Als vereniging stellen wij ons de vraag hoe de Brugse beleidsvoerders hiermee omgaan.

Naar aanleiding van ‘Stille Plekjes’ stellen wij daarom voor dat onze burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden kennis komen maken met onze werking. KunstGroepBrugge voorziet alvast in een rondleiding binnen het KGB gebouw, gevolgd door aperitief.

Bedoeling van de rondleiding is onze lokale bestuurders te wijzen op de grote opportuniteit die leegstaande panden bieden voor Brugse kunstenaars.  Straks komen heel wat panden in de Brugse binnenstad vrij te staan. Dit hoeft niet altijd een probleem te zijn. Welke plannen heeft de overheid voor ons in petto? Zoals het verleden (elders in Brugge) reeds heeft aangetoond, behoort een PPS (publiek private samenwerking), ook op ons niveau, tot de mogelijkheden!

Wij prefereren sites die het potentieel bieden tot samenwerking met derden, zoals:

  • Site Weylerkazerne, al of niet in combinatie met ‘co-housing Brugge’
  • Site Jacobijnessen, al of niet in combinatie met uitbouw Groeninge Museum
  • Site Peterseliestraat, legerkazerne, al of niet in combinatie met… kinderdagverblijf
  • Site Hauwersstraat, oud politiekantoor, al of niet in combinatie met… Congresgebouw
  • Site Oude Gentweg, drukkerij Die Keure, al of niet in combinatie met… gemengde bewoning

Samenwerking met andere kunstvormen dan de beeldende kunst in een waar KunstenCentrum is zeker ook mogelijk.

De fatalistische prognose luidt: KunstGroepBrugge is voor zijn huidige werking volledig op het oud kadastergebouw aangewezen. Deze oplossing is helaas tijdelijk en komt te vervallen zodra de eigenaar en Stad Brugge het met elkaar eens zijn over een nieuw bouwproject voor deze prachtige locatie, die wij thans benutten. Vermoedelijk verdwijnt KunstGroepBrugge hier reeds in 2014.

Betekent dit “einde van het kadastergebouw” ook het “einde van KunstGroepBrugge VZW”?

Het al of niet kunnen beschikken over een permanente locatie, zal doorslaggevend zijn voor de toekomst van tientallen, indien niet honderden mensen in Brugge die tevergeefs op zoek zijn naar ‘Ruimte voor Kunst’. Wij vragen een oplossing, en zoeken ook samen met u het antwoord.