Riennale opening

Voor de opening van de Riënale deden we een exploratie naar de lege ruimte in Brugge.

https://drive.google.com/open?id=1PwTm6fwLH-Dsy8M0XX1BZZVvuGEkIFC9&usp=sharing

Tijdens de fietstocht kom je plaatsen in Brugge tegen waar niks mee aangevangen wordt. Lege Ruimtes die vragen: Wat is er verkeerd met mij ? Waarom negeer je mij ? Lege Ruimtes die soms in private handen zijn, maar opvallend veel ruimtes die in eigendom zijn de van stad Brugge. Elk van deze locaties is een kans voor organisaties als KunstGroepBrugge die iets willen doen met die locaties. Die deze locaties willen gebruiken als broedplaatsen voor talent, voor creativiteit, voor samenhorigheid in de stad. Een stad die gekend staat als La Morte kan leven gebruiken. Niet alles hoeft vermarkt te worden om zoveel mogelijk hip vastgoed te creëren.

In de voorbije legislatuur is met veel toeters en bellen het proces “De Toekomst van Brugge” uitgezet. Burgers werden uitgenodigd om actief na te denken en ideeën te leveren voor de toekomst van Brugge. Veel organisatie dienden projectvoorstellen in en opvallend veel organisaties hadden vragen naar “ruimte”: ruimte om te ondernemen, ruimte om creatief te zijn, ruimte om samen te zijn. KunstGroepBrugge heeft dan het initiatief genomen om zoveel mogelijk “ruimtevragers” bijeen te brengen rond een gezamenlijk voorstel voor een creatief centrum Brugge. Een vrijplaats waar ruimte is voor creativiteit, voor samenwerking. We zijn nu vier jaar verder, straks begint een nieuwe beleidsploeg, maar wat is er uiteindelijk gedaan ? Bitter weinig. En er zijn geen excuses: de vragen zijn gekend, de ruimtes zijn aanwezig en ze smeken naar gebruik.

Daarom lanceren wij vandaag de Riënnale, een manifestatie rond Lege Ruimte in Brugge. Vandaag is het begin van de Riënnale, er is echter geen einddatum vastgesteld. De Riënnale wil een neverending luis in de pels van de gemakzucht en de commercie zijn. 

Bij een manifestatie hoort een manifest. Het Riennale Manifest

http://kunstgroepbrugge.be/riennale-manifest-lege-ruimte

Opening Riënnale

Op zondag 30 september eerstkomende gaat KunstGroepBrugge VZW actief op zoek naar lege ruimte in de binnenstad. Tijdens een fietstocht wordt het centrale thema “Riënnale”, er valt “Niets” te vinden, in vraag gesteld. De namiddag vangt aan om (stipt) 15u00, met een beknopte inleiding, onmiddellijk gevolgd door een fietstocht langsheen verrassende lege ruimtes in Brugge.

Bij terugkeer, circa 16u30, opent kunstcriticus Johan Debruyne de permanente tentoonstelling van twee “Lege Nissen” in de publieke ruimte.  De expo eindigt pas wanneer deze lege ruimte opnieuw wordt ingevuld.

KunstGroepBrugge VZW ijvert ervoor om leegstaande ruimte in panden en gebouwen, zowel grote als kleine, tijdelijk te benutten. Toekomst en hoop, inclusief het “Riënnale – Manifest”, worden verder toegelicht door voorzitter Wim Van Isacker.  Tot slot volgt een aangeboden drink in het leegstaande schoolgebouw, dat KunstGroepBrugge vzw momenteel in gebruik heeft.

Iedereen is welkom om de “Riënnale” mee te fietsen en/of bij te wonen.  Afspraak zondag 30 september om 15u00 (stipt) in Hemelsberghe (oud Hemelsdale), Sint Maartensplein nr. 6, Brugge (naast Sint Walburgakerk). Niet-deelnemers aan de fietstocht afspraak om 16u30, zelfde locatie.

 

Val eens met de (open)deur in huis in Hemelsberghe

 

Op zondag 17 juni stellen de kunstenaars hun atelier open voor u. Tegelijkertijd is er een groepstentoonstelling van de leden van KunstGroepBrugge. Kunst is creatie en dit kan je zien in Hemelsberghe: hoe kunstenaars hun creaties tot leven brengen.

Naar goede gewoonte bieden we ook ruimte voor andere kunstenaars dan “beeldende” kunstenaars. Johan Decancq en Gabor Vörös kruisen om 15 uur en om 16 uur de degens met een akoestische Argentijnse gitaar in rockstijl, doedelzakken, accordeons, schalmeien en fluiten. Beide muzikanten hebben al jaren ervaring bij bands zoals Folia, Humble Grumùble, Olla Vogala, Dearest Companion, De Garre, Nightly Owls, …

Ja kan gratis met deur in de ateliers vallen op zondag 17 juni van 13:30 tot 18:00, en dat in Hemelsberghe, Sint-Maartensplein 6, 8000 Brugge.

 

Tentoonstellen in Hemelsberghe

We hebben permanent een tentoonstellingsruimte beschikbaar in Hemelsberghe die door leden van KunstGroepBrugge kan gebruikt worden voor het tentoonstellen van hun werken.

(NB.: de ruimte is ondertussen al wit geschilderd, maar aangezien er momenteel een tentoonstelling lopende is kan ik geen foto van de huidige situatie geven …)

De voorwaarden waaronder de ruimte beschikbaar is zijn de volgende:

a) De gebruiker van de ruimte staat zelf in voor het opbouwen en afbouwen van de tentoonstelling

b) De gebruiker maakt gebruik van de ophangmaterialen ter beschikking gesteld door KunstGroepBrugge VZW

c) De gebruiker staat zelf in voor de permanentie tijdens door de gebruiker gekozen openingsuren.

d) De gebruiker maakt gebruik van het drankaanbod van KunstGroepBrugge VZW aan de vooraf afgesproken prijzen indien de gebruiker drank wenst aan te bieden aan de bezoekers. Glazen, koelkast, e.d. zijn ter plaatse ter beschikking.

e) Het staat de gebruiker vrij om werken te verkopen. De KunstGroepBrugge vraagt geen percentae op de verkoopprijs.

f) De gebruiksvergoeding voor het gebruik van de tentoonstellingsruimte is:

 • voor de eerste periode van 7 dagen: 70 euro
 • voor elke bijkomende week : 40 euro

De volledige versie van de gebruiksovereenkomst: Tentoonstellingsovereenkomst_Hemelsberghe

Wens je zicht te hebben op de ruimte of te reserveren, maak dan een afspraak via info@kunstgroepbrugge.be

Atelierjacking

Op zondag 11 maart is het feest in Hemelsberghe. De kunstenaars stellen hun atelier open, je kan hen aan werk zien en discussiëren over hun werk. Tegelijkertijd is er een groepstentoonstelling van de leden van KunstGroepBrugge en is er tweemaal, om 15 u en om 16 u) een optreden van Datswingdt.

DATSWINGDT groeide stilletjes in de Westhoek. Twee vrienden Annelies & Dave zochten en speelden de muziek van Django Reinhardt. Vele pogingen, gezellige barbecues en af en toe begon het er toch wat op te lijken. Maar uiteindelijk was het Thomas die de groep een nieuwe kracht en stroom gaf. Al vanaf de eerste ontmoeting, begin juli 2014, was de muzikale klik gemaakt. En zo reist DATSWINGDT met veel plezier verder in de wonderlijke wereld van de Gypsy swing….

Atelierjacking: op zondag 11 maart van 13:30 tot 18:00 !

 

Datswingdt

 

Hemelsberghe start met 15 gebruikers

Het gebruik van Hemelsberghe is gestart op 1 januari en is vanaf nu de nieuwe werkplek voor:

 • Marc Troffaes
 • Gretel Vyvey
 • Fernand Thienpondt
 • Kristel Somers
 • Geertje Vangenechten
 • Kobe Sabbe
 • Jean Blommaert
 • Stef Blommaert
 • Peter Six
 • Eleonora Leijten
 • Karien Deroo
 • Paul Dequae
 • Frans Vandenheede
 • Dean Recoules
 • Zsuzsanna Botos