Open in Burg Vier van 4 tot 12 mei

Kunstliefhebbers en nieuwsgierigen worden uitgenodigd op de kunstexpo “OPEN”, georganiseerd door KunstGroepBrugge.  Het evenement vindt plaats in het voormalig Provinciaal Gouvernementsgebouw op Burg 4. Op dat moment zullen ook de kunstenaars die er hun atelier hebben hun deuren openzetten, naar aanleiding van het “Atelier in Beeld”-weekend dat in gans Vlaanderen en Brussel georganiseerd wordt.

Op 4-5 mei is er de expo “Open” en de open ateliers, en dat op beide dagen van 11 tot 18 uur. Van 9 tot 12 mei is er enkel de expo “Open” en dat op die dagen van 13 tot 18 uur. Aaan de expo nemen 11 kunstenaars deel en een tiental ateliers zal open zijn.

Op zaterdag 4 mei is er een Nocturne plaatsvinden van 19 tot 22 uur, waarbij de kunstenaars aanwezig zullen zijn om met bezoekers te praten over hun werken en creatieve proces. Bovendien zal de sfeer worden opgeluisterd door live muziek van de getalenteerde muziekgroep “Ave de Barro”, wat het evenement nog meer bijzonder maakt.

De expo en open ateliers omvatten een diversiteit aan kunstvormen, waaronder fotografie, schilderkunst, beeldhouwkunst en multimedia. Het biedt een unieke gelegenheid om te ontdekken wat er zich allemaal afspeelt in dit bruisende artistieke centrum.

Wonderlust

KunstGroepBrugge organiseert een groepstentoonstelling van haar leden. De tentoonstelling is in de Garemeynzaal (markt Brugge) en is van vrijdag 18 augustus tot en met woensdag 23 augustus, telkens van 10 tot 18 uur. De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Er is een nocturne op vrijdag 18 augustus van 19:30 tot 22:00.

De tentoonstelling gaat dit jaar door onder het thema Wonderlust. De titel is geinspireerd door het boek Wonderlust van Pat Donnez.

Wonderlust verwijst naar een manier van in het leven staan, waarbij je actief de verwondering cultiveert. Een attitude voor een mooier, dieper, bewuster leven. Verwondering als antidote voor verontwaardiging, voor onze klaagcultuur, voor angst en cynisme.

Lig in het gras, kijk naar de wolken, en laat je gedachten drijven. Neem je tijd voor de dingen, vertraag, verstil, laat verveling toe. 

Wees niet bang van onzekerheid en het niet-weten.
Wees niet bang van diversiteit en zaken die je uit je bubbel halen. 

Ga de natuur in en probeer echt te kijken. Wees je bewust van onze eindigheid, van de dood. Verspil geen tijd: leef een leven vol Wonderlust !

Dit jaar nemen volgende kunstenaars deel aan de groepstentoonstelling:

 • Bea Steen (Keramiek)
 • Blue Glassart (Glas)
 • Claudine Giraldo (Fotografie)
 • Fernand Thienpondt (Aquarel)
 • Daniël Dehulster (Mixed media)
 • Frans Vandenheede (Schilderij)
 • Gretel Vyvey (Keramiek)
 • Hendrik Gheerardyn (Schilderij)
 • Hugo Lagae (Schilderij)
 • Jo Vannieuwenburg (Mixed Media)
 • Johan De Vriese (Fotografie)
 • Lambertus Den Brok (Schilderij)
 • Lea Lodewijk (Schilderij)
 • Liliane Decuypere (Schilderij)
 • Marc Troffaes (Grafiek)
 • Martina Träger (Mixed media)
 • Rudy De Waele (Keramiek)
 • Sabine Deroo (Keramiek)
 • Sam Duysan (Glas in lood)
 • Stijn Hallaert (Grafiek)
 • Wim Van Isacker (Fotografie)

Nieuw aanbod aan ateliers in Burg 4

KunstGroepBrugge kan opnieuw ateliers aanbieden, deze keer in het gebouw Burg 4 te Brugge.

Dit gebouw werd tot een tijdje geleden door Het Entrepot verhuurd als de atelierruimte De Tank. De overeenkomst tussen Entrepot en de eigenaar van het gebouw werd opgezegd en de werking van De Tank is nu verhuisd naar Blydhove, in Assebroek.

Onverwachts kon Entrepot toch een verlenging van het gebruik in Burg 4 verkrijgen en in samenwerking met Entrepot kan KunstGroepBrugge daar nu voorlopig één verdieping als atelierruimte aanbieden.

We kijken uit naar de samenwerking met Entrepot en hopelijk ook andere organisaties die hun tijdelijke stek in Burg 4 vinden.

Ateliers Baron Ruzettelaan stopgezet

Vanaf 1 oktober 2022 kunnen we niet meer beschikken over de ruimtes in de Baron Ruzettelaan 110-116. We hebben bijna 3 jaar kunnen gebruik maken van deze ruimtes maar zoals dat gaat met tijdelijk gebruik: de eigenaar heeft zijn vergunning verkregen om te verbouwen en de werken starten in oktober …

Jammer genoeg hebben we dus momenteel geen enkele ruimte meer beschikbaar als atelier. Als binnenkort ook de collega’s van De Tank hun gebouw moeten verlaten wordt het aanbod in Brugge wel heel mager.

Fragile

Van 21 tot 27 juli stellen 19 kunstenaars, wonende, werkende of afkomstig van Brugge tentoon in de Garemynzaal, Markt 7, Brugge. De tentoonstelling is gratis toegankelijk en is elke dag open van 10 tot 18 uur.

Fragiel wijst op de broosheid, de tijdelijkheid, de kwetsbaarheid. De pandemie, de oorlog in Oekraïne, de klimaatcrisis, de bijna staatsgreep in de Verenigde Staten, … : allemaal uitingen van het fragiel karakter van onze samenleving. De “zekerheid” waarmee we leven is opeens geen zekerheid meer, evenwichtsoefeningen zijn delicaat, akkoorden zijn broos. Kunst kan omgaan met deze fijngevoeligheden, met deze nuances.

Kortom: geen beter thema om de onzekerheid van deze tijden te vatten dan “Fragile”.

De emmer der vernederingen

Als KunstGroepBrugge hebben we tot op heden 4 panden in tijdelijk gebruik gehad waar we tijdelijk ateliers konden aanbieden aan kunstenaars en dat telkens in gebouwen die tijdelijke leegstand kenden omwille van grote geplande verbouwingswerken.

Het eerste pand dat we huurden was in beheer bij een leegstandsbeheerder: een private firma die van de eigenaar de opdracht krijgt om een gebouw onder leegstandsbeheer te brengen. De leegstandsbeheerder zorgt dat er gebruikers in het gebouw komen die niet onder de “huurwetgeving” vallen, met gebruiksovereenkomsten die op korte termijn opzegbaar zijn en de “gebruikers” betalen daarvoor een vergoeding aan de leegstandsbeheerder. De eigenaar is zeker dat zijn gebouw niet “gekraakt” zal worden en kan een leegstandsheffing ontwijken. Als VZW hebben wij van zo’n leegstandsbeheerder een compleet kantoorgebouw gehuurd waarbinnen we dan zo’n 30 ateliers aan kunstenaars konden ter beschikking stellen. En dat tijdelijke gebruik was al bij al niet zo tijdelijk: uiteindelijk hebben we daar bijna 4 jaar ateliers kunnen aanbieden. Op zich was dat goed, maar wat ons ambeteerde was dat wij als VZW zo’n 2000 euro gebruikskosten moesten betalen aan de leegstandsbeheerder, kosten die we terug moesten recupereren op onze kunstenaars die een atelier huurden. Op het einde deed de VZW het volledige beheer van het gebouw, zorgden we dat gebruiksgelden geïnd werden, onderhielden we het gebouw als een goede huisvader, en daarvoor moesten we dus per maand 2000 euro betalen aan een leegstandsbeheerder die niks anders te doen had dan dat geld in eigen zak te stoppen.

Dat zette ons aan het denken: waarom kunnen wij niet zelf een overeenkomst met een eigenaar sluiten om leegstandsbeheer te doen ? Dan moeten we die 2000 euro per maand niet betalen en kunnen we dat geld ofwel gebruiken om een stuk personeelsinzet te betalen, ofwel de gebruiksvergoedingen die de kunstenaars betalen lager te houden, ofwel extra activiteiten te organiseren. Kortom we sparen nutteloze “middle-man” kosten uit.

De volgende drie gebouwen die we huurden hebben we dan ook steeds gehuurd aan de eigenaars zelf. We moesten wel een globale gebruiksvergoeding aan de eigenaars betalen (wat voor hen interessanter is, want bij een leegstandsbeheerder ontvangen ze niets) maar we hebben steeds een prijsafspraak kunnen maken waarbij de ateliers aan een betaalbare vergoeding ter beschikking konden gesteld worden.

We hebben dat tot op heden alleen kunnen onderhandelen met private eigenaars, we zijn er nooit in geslaagd dit overeen te komen met “een overheid”. We hebben daar nochthans verschillende pogingen toe gedaan, zowel met het stadsbestuur als met het OCMW van Brugge. Maar tot op heden is dat nooit gelukt. We hebben n.a.v. van het vormen van het nieuwe stadsbestuur aan elke politieke partij een nota bezorgd met de vraag om een actiever leegstandsbeheer als overheid te gaan voeren en dat enerzijds om faciliterend te werken t.o.v. private eigenaars maar ook om het leegstandsbeheer van overheidsgebouwen niet aan private leegstandsbeheerders over te dragen maar in eigen handen te houden. Zie http://kunstgroepbrugge.be/voorstel-voor-een-actief-beleid-voor-ruimte-voor-kunstenaars-in-brugge/

Een activeringsbeleid t.o.v. private eigenaars is er gekomen. Tenminste zolang het onder de noemer pop-up-stores valt: want we zijn toch wel een hippe stad …

Waar nog steeds geen enkele beweging is: het beleid rond eigen leegstaande gebouwen van de stad, het OCMW. We hebben ook daarover nota’s bezorgd aan het beleid, we hebben ooit eens een inventaris opgemaakt (zie http://kunstgroepbrugge.be/riennale-opening/). We grepen inderdaad de Triënale aan om actie te voeren om te vragen dat er ook ruimte moet zijn in Brugge voor kunstenaars en niet allen voor spektakelkunst. We zijn ondertussen ook al aan de volgende Triënale aanbeland …

We zijn nu dus 3 jaar verder en één van de gebouwen die we 3 jaar geleden al aanstipten als een leegstaand gebouw waar mogelijkheden voor atelierwerking waren, het rusthuis Sint-Clara, eigendom van OCMW Brugge dat op dat moment ook al een paar jaar leegstond, staat op dit moment nog steeds leeg.

En dan op een nietsvermoedende woensdagavond in april 2021 ontdekt een mens onderstaande klevers op het gebouw.

Dus opnieuw een overheidsgebouw dat al jaren leegstaat, waar we gevraagd hebben om daar tijdelijk ateliers in te huisvesten, dat opnieuw in beheer gegeven wordt bij een private vastgoedbeheerder die naar eigen vermogen daar zoveel mogelijk winst zal proberen op te maken. Opnieuw een gemiste kans om een beleid te voeren met tijdelijk gebruik.

En voor alle duidelijkheid: dat hoeft niet enkel voor kunstenaars te zijn. Misschien zijn er andere organisaties, sectoren die zinniger gebruik kunnen maken van dit gebouw dan het gebruiken als kunstenaarsateliers. En als het al nuttig is voor kunstenaars dan hoeft dat voor ons niet met KunstGroepBrugge te zijn: met De Tank heeft de stad ondertussen haar eigen organisatie die juist hetzelfde doet.

Gemiste kansen die zich blijven opstapelen, een punt 365 op de beleidsverklaring die dode letter blijft, dit ruikt eerder naar onwil.

De emmer is vol.