Jaarverslag 2016

  1. Atelierwerking

 

1.1. Lange Raamstraat 1

 

Het gebouw Lange Raamstraat 1 (voormalige kantoren van het Kadaster te Brugge) is eigendom van een projectontwikkelaar. De eigenaar wenst op deze site een woonproject te realiseren. In afwachting van het realiseren van dit bouwproject worden de gebouwen in bruikleen gegeven aan Entrakt. De KunstGroepBrugge VZW huurt vanaf 1 januari 2012 een deel van dit gebouw met de bedoeling om ateliers te verhuren aan lokale kunstenaars.

 

In het gebouw zijn in totaal 27 lokalen beschikbaar om als atelier ter beschikking te stellen, als volgt verdeeld:

–          gelijkvloers:               8 lokalen

–          1ste verdieping:         9 lokalen

–          2de verdieping:          10 lokalen

 

De evolutie van het gebruik in de Lange Raamstraat 1 in 2016:

–          januari 2016             26 lokalen

–          februari 2015           26 lokalen

–          maart 2015             27 lokalen

–          april 2015                 27 lokalen

–          mei 2015                   27 lokalen

–          juni 2015                   23 lokalen

–          juli 2015                    22 lokalen

–          augustus 2015        22 lokalen

–          september 2015      14 lokalen

–          oktober 2015            11 lokalen

 

De gebruiksovereenkomst met Entrakt werd door de eigenaar opgezegd met uitwerking op 15 oktober 2016.

 

1.2. Alternatieve locaties

 

De leegstandsbeheerders actief in Brugge zijn gecontacteerd om de VZW voor te stellen als potentiële gebruiker van leegstaande gebouwen. Hieruit is nog geen concreet aanbod gekomen.

 

Er is onderhandeld met twee private eigenaars maar daaruit zijn eveneens geen concrete gebruiksmogelijkheid ontstaan.

 

Er is door de VZW in mei 2016 een project ingediend in het kader van de opriep via het project “De Toekomst van Brugge”. Deze oproep betrof een voorstel van gebruik van delen van de Godelieve-abdij (in de Boeveriestraat). Dit voorstel omvatte:

– het inrichten en exploiteren van 16 ateliers

– het inrichten en exploiteren van een workshopruimte

– het inrichten en exploiteren van een tentoonstellingsruimte

– het organiseren van één tuintentoonstelling van beeldhouwwerken

 

Tot op heden is geen enkel antwoord noch reactie gekomen op ons ingediend voorstel. Er is overigens ook op geen enkele manier gecommuniceerd via pers of wat voor kanalen dan ook dat er een ander voorstel zou aanvaard zijn. Het is minstens pijnlijk om vast te stellen dat het bestuur oproepen lanceert voor projectvoorstellen, dat vrijwilligersorganisaties daar moeite, tijd en energie in stoppen en dat het bestuur zich zelfs de moeite niet getroost om een woord van dank voor het indienen van een voorstel te versturen noch zelfs maar te laten weten dat het voorstel niet aanvaard is …

 

Tijdens het proces van de Toekomst van Brugge is door het stadsbestuur ook beloofd een actief leegstandsbeheer uit te werken in Brugge. De VZW heeft op verzoek van het stadsbestuur daarvoor contractvoorbeelden, voorstellen van manier van aanpak, prijszettingsvoorstellen voor atelierwerking voorgesteld, maar ook hier is verder niets mee aangevangen.

 

Eind van 2016 heeft de VZW meegewerkt aan de oproep van Het Entrepot rond een enquetering van Brugse Kunstenaars naar atelierbehoeftes en zijn voorstellen uitgewerkt naar samenwerking met Entrepot.

 

Eindresultaat is dat de VZW per 1 januari 2017 geen zicht heeft op enige atelierwerking in Brugge, noch in samenwerking met de privé-sector, noch in samenwerking met het stadsbestuur.

 

 

 

  1. Tentoonstellingswerking

 

Naast de atelierwerking heeft de KunstGroepBrugge VZW ook als doelstelling om te ijveren voor ruimte voor Brugse Kunstenaars om te kunnen tentoonstellen. Dit uitgaande van de vaststelling dat het bestaande aanbod hiervoor in Brugge ofwel niet kwaliteitsvol genoeg is ofwel te duur is om realistisch te zijn voor het gros van de in Brugge actieve kunstenaars.

 

De VZW streeft er naar om jaarlijks een groepstentoonstelling van haar leden te organiseren. In 2016 is geen derde editie van EXPOLITIE doorgegaan in het voormalige politiekantoor in de Hauwerstraat. Er was na de vorige tentoonstelling door het stadsbestuur aangegeven dat er geen volgende editie kon zijn, aangezien in 2016 het gebouw in de Hauwerstraat zou verbouwd worden (quod non …).

 

De groepstentoonstelling is georganiseerd in de Lange Raamstraat als afscheid van de atelierwerking aldaar. De tentoonstelling sloot aan op het weekend van Buren Bij Kunstenaars, en 15 kunstenaars stelden tentoon in de Lange Raamstraat.

 

  1. Educatieve werking

 

In 2016 is één lessenreeks “Tekenen naar model” georganiseerd. Hiervoor schreven 5 mensen zich in, wat ongeveer ook de capaciteit was van de locatie waar de lessen doorgingen.

Samen met het Sint-Andreasinstituut Sint-Kruis is een dynamoproject ingediend onder de titel “Een kijk in, op en uit de torens van Brugge”. Een vijftal leden-kunstenaars van KunstGroepBrugge VZW werken mee aan dit educatief project, dat als doel heeft “zowel de school, de leerkrachten maar vooral de leerlingen in samenwerking met de externe partner (=KGB-VZW) te verrijken met leerkansen, nieuwe vaardigheden en dit vooral binnen de domeinen muzische vorming en sociale vaardigheden. Voor de externe partner betekent samenwerken met kinderen vooral kennis maken met hun spontaniteit en onbevangenheid die originaliteit in het creëren van kunst teweeg brengt. De specifieke benadering van 10-jarigen op hun kunstvorm en vaardigheden leert hen met andere ogen naar de eigen kunst kijken.”

 

We kijken uit naar de resultaten van dit project, dat loopt van februari 2017 tot mei 2017.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.