Category Archives: Uncategorized

Nieuwe atelierruimtes in Hemelsberghe vanaf 1 januari 2018

De KunstGroepBrugge heeft eindelijk een nieuwe, weliswaar opnieuw tijdelijke, thuishaven gevonden. De voormalige basisschool Hemelsdaele, Sint Maartensplein 5, wordt vanaf 1 januari 2018 tijdelijk in gebruik genomen. We kunnen daar 21 ateliers aanbieden. Op zaterdag 16 december, tussen 14 en 17 uur, houden we onze kijkdag en kan je de lokalen bezichtigen. Hemelsdaele zal vanaf dan Hemelsberghe heten.

Nieuwe mogelijkheid voor ateliers in Brugge

Zojuist vernomen dat Entrepot een tijdelijk huurovereenkomst gesloten heeft met de eigenaar van het vroegere gebouw van de gouverneur op de Burg in Brugge om het gebouw te gebruiken als tijdelijke atelierruimte in Brugge. We zijn blij dat op deze manier Entrepot bijdraagt tot het aanbieden van atelierruimtes in Brugge en we zijn er van overtuigd dat Entrepot hier een goede invulling voor de (jonge) kunstenaars in Brugge zal kunnen aan geven.

We zijn minder gelukkig met de manier waarop in Brugge met “de geëngageerde burger” omgegaan wordt. KunstGroepBrugge VZW probeert al jaren een atelierbeleid in Brugge op de agenda te plaatsen. We werken enthousiast mee aan initiatieven zoals “De Toekomst van Brugge”, we proberen private eigenaars te overtuigen om mee te werken aan het aanbieden van atelierruimtes in Brugge. Pas onlangs gaven we nog aan het stadsbestuur (in het debat in Entrepot rond nood aan atelierruimtes in Brugge) een lijst van potentiële locaties in Brugge voor atelierruimtes. Het ex-gouvernemntsgebouw op de Burg was er eentje van. Schepen Demon zei na de vergadering: goede suggesties, wel zullen zeker contact nemen met die eigenaar. In dat is blijkbaar inderdaad gebeurt, alleen zoals al jaren het geval is in Brugge, die contactname was er voor eigen gewin. Het is bijzonder grof dat de schepen vandaag aan Focus letterlijk zegt: “Zoals we in het verleden voor onze kunstenaars gezorgd hebben in het kadaster en in Die Keure, doen we dat nu opnieuw hier” : noch de mensen in Die Keure, noch wij in het Kadaster, hebben enige medewerking van de stad Brugge ontvangen.

Soit: een nieuw atelieraanbod is beter dan geen atelieraanbod ! 
Allen daarheen !

Tentoonstellingsmogelijkheid in Ottentic

De KunstGroepBrugge VZW biedt u, in samenwerking met Ottentic, de mogelijkheid om uw werk tentoon te stellen.

Ottentic is een nieuw horeca-concept voor Brugge en u kunt daar, als lid van de KunstGroepBrugge VZW, uw werk tentoonstellen. Ottentic is gelegen in de Hauwerstraat 15 te Brugge (nabij Beursplein en ‘t Zand).
In Ottentic zijn er drie verdiepingen waar uw werk kan opgehangen worden en is er ook mogelijkheid tot tentoonstellen van beelden (sokkels kunnen gehuurd worden). Als u de ruimtes in Ottentic wenst te bezichtigen, kan u altijd gaan kijken: op zaterdagvoormiddag tussen 10 en 13 uur is Ottentic open. Meer info over het concept van Ottentic: http://www.ottentic.be
De kostprijs voor een tentoonstelling is 250 euro voor 8 weken. Daarmee heeft u alle ruimtes in Ottentic. U kan de ruimtes ook delen met iemand anders. In deze kostprijs is inbegrepen:
– de organisatie van een vernissage, inclusief voor 100 euro drankjes (bijkomend drankverbruik wordt verrekend a rato van de prijzen in Ottentic).
– 50 affiches
– 100 uitnodigingskaartjes

Er wordt geen percentage op de verkoop van uw werk gevraagd.

Bent u hierin geïnteresseerd, geef dan een seintje via info@kunstgroepbrugge.be.

Cultuurkuur samen Sint-Andreasinstituut

Een aantal leden van KunstGroepBrugge VZW hebben dit voorjaar tezamen met leerlingen van het vierde leerjaar van het Sint-Andreas Instituut een cultuurproject uitgewerkt onder de noemer “Een kijk in, op en uit de torens van Brugge”. Zsuzanna Botos, Anastasiya Rybina, Marc Troffaes en Jean Blommaert werkten samen met de leerlingen rond “de torens van Brugge”. Ga dat bekijken op de opendeurdag van de school op 22 april. We hopen als VZW ook in de toekomst mee te kunnen werken aan dergelijke projecten waar kinderen kunnen kennis maken met kunstbeleving en kunstcreatie.

Cultuurkuur

 

P1010217

Jaarverslag 2016

  1. Atelierwerking

 

1.1. Lange Raamstraat 1

 

Het gebouw Lange Raamstraat 1 (voormalige kantoren van het Kadaster te Brugge) is eigendom van een projectontwikkelaar. De eigenaar wenst op deze site een woonproject te realiseren. In afwachting van het realiseren van dit bouwproject worden de gebouwen in bruikleen gegeven aan Entrakt. De KunstGroepBrugge VZW huurt vanaf 1 januari 2012 een deel van dit gebouw met de bedoeling om ateliers te verhuren aan lokale kunstenaars.

 

In het gebouw zijn in totaal 27 lokalen beschikbaar om als atelier ter beschikking te stellen, als volgt verdeeld:

–          gelijkvloers:               8 lokalen

–          1ste verdieping:         9 lokalen

–          2de verdieping:          10 lokalen

 

De evolutie van het gebruik in de Lange Raamstraat 1 in 2016:

–          januari 2016             26 lokalen

–          februari 2015           26 lokalen

–          maart 2015             27 lokalen

–          april 2015                 27 lokalen

–          mei 2015                   27 lokalen

–          juni 2015                   23 lokalen

–          juli 2015                    22 lokalen

–          augustus 2015        22 lokalen

–          september 2015      14 lokalen

–          oktober 2015            11 lokalen

 

De gebruiksovereenkomst met Entrakt werd door de eigenaar opgezegd met uitwerking op 15 oktober 2016.

 

1.2. Alternatieve locaties

 

De leegstandsbeheerders actief in Brugge zijn gecontacteerd om de VZW voor te stellen als potentiële gebruiker van leegstaande gebouwen. Hieruit is nog geen concreet aanbod gekomen.

 

Er is onderhandeld met twee private eigenaars maar daaruit zijn eveneens geen concrete gebruiksmogelijkheid ontstaan.

 

Er is door de VZW in mei 2016 een project ingediend in het kader van de opriep via het project “De Toekomst van Brugge”. Deze oproep betrof een voorstel van gebruik van delen van de Godelieve-abdij (in de Boeveriestraat). Dit voorstel omvatte:

– het inrichten en exploiteren van 16 ateliers

– het inrichten en exploiteren van een workshopruimte

– het inrichten en exploiteren van een tentoonstellingsruimte

– het organiseren van één tuintentoonstelling van beeldhouwwerken

 

Tot op heden is geen enkel antwoord noch reactie gekomen op ons ingediend voorstel. Er is overigens ook op geen enkele manier gecommuniceerd via pers of wat voor kanalen dan ook dat er een ander voorstel zou aanvaard zijn. Het is minstens pijnlijk om vast te stellen dat het bestuur oproepen lanceert voor projectvoorstellen, dat vrijwilligersorganisaties daar moeite, tijd en energie in stoppen en dat het bestuur zich zelfs de moeite niet getroost om een woord van dank voor het indienen van een voorstel te versturen noch zelfs maar te laten weten dat het voorstel niet aanvaard is …

 

Tijdens het proces van de Toekomst van Brugge is door het stadsbestuur ook beloofd een actief leegstandsbeheer uit te werken in Brugge. De VZW heeft op verzoek van het stadsbestuur daarvoor contractvoorbeelden, voorstellen van manier van aanpak, prijszettingsvoorstellen voor atelierwerking voorgesteld, maar ook hier is verder niets mee aangevangen.

 

Eind van 2016 heeft de VZW meegewerkt aan de oproep van Het Entrepot rond een enquetering van Brugse Kunstenaars naar atelierbehoeftes en zijn voorstellen uitgewerkt naar samenwerking met Entrepot.

 

Eindresultaat is dat de VZW per 1 januari 2017 geen zicht heeft op enige atelierwerking in Brugge, noch in samenwerking met de privé-sector, noch in samenwerking met het stadsbestuur.

 

 

 

  1. Tentoonstellingswerking

 

Naast de atelierwerking heeft de KunstGroepBrugge VZW ook als doelstelling om te ijveren voor ruimte voor Brugse Kunstenaars om te kunnen tentoonstellen. Dit uitgaande van de vaststelling dat het bestaande aanbod hiervoor in Brugge ofwel niet kwaliteitsvol genoeg is ofwel te duur is om realistisch te zijn voor het gros van de in Brugge actieve kunstenaars.

 

De VZW streeft er naar om jaarlijks een groepstentoonstelling van haar leden te organiseren. In 2016 is geen derde editie van EXPOLITIE doorgegaan in het voormalige politiekantoor in de Hauwerstraat. Er was na de vorige tentoonstelling door het stadsbestuur aangegeven dat er geen volgende editie kon zijn, aangezien in 2016 het gebouw in de Hauwerstraat zou verbouwd worden (quod non …).

 

De groepstentoonstelling is georganiseerd in de Lange Raamstraat als afscheid van de atelierwerking aldaar. De tentoonstelling sloot aan op het weekend van Buren Bij Kunstenaars, en 15 kunstenaars stelden tentoon in de Lange Raamstraat.

 

  1. Educatieve werking

 

In 2016 is één lessenreeks “Tekenen naar model” georganiseerd. Hiervoor schreven 5 mensen zich in, wat ongeveer ook de capaciteit was van de locatie waar de lessen doorgingen.

Samen met het Sint-Andreasinstituut Sint-Kruis is een dynamoproject ingediend onder de titel “Een kijk in, op en uit de torens van Brugge”. Een vijftal leden-kunstenaars van KunstGroepBrugge VZW werken mee aan dit educatief project, dat als doel heeft “zowel de school, de leerkrachten maar vooral de leerlingen in samenwerking met de externe partner (=KGB-VZW) te verrijken met leerkansen, nieuwe vaardigheden en dit vooral binnen de domeinen muzische vorming en sociale vaardigheden. Voor de externe partner betekent samenwerken met kinderen vooral kennis maken met hun spontaniteit en onbevangenheid die originaliteit in het creëren van kunst teweeg brengt. De specifieke benadering van 10-jarigen op hun kunstvorm en vaardigheden leert hen met andere ogen naar de eigen kunst kijken.”

 

We kijken uit naar de resultaten van dit project, dat loopt van februari 2017 tot mei 2017.

Kadasterend

Vandaag definitief de deur van de Lange Raamstraat 1 achter ons toegetrokken. Vier jaar, tien maand en achttien dagen hebben we hier 28 ateliers kunnen aanbieden aan creatief Brugge.  In die periode hebben 78 kunstenaars kunnen gebruik maken van deze voor Brugge unieke locatie. We hopen dat iedereen ondertussen een goede werkplek gevonden heeft en hopen ook ooit in de toekomst opnieuw ateliers te kunnen aanbieden.

Als kunstenaars een gebouw verlaten dan blijft er wel iets achter …

_dsc4490
_dsc4487

_dsc4485

_dsc4482

 

_dsc4481

 

_dsc4478

 

_dsc4476

 

_dsc4471

 

_dsc4468

 

_dsc4467

 

_dsc4466

KGB Dakloos

De gebruiksovereenkomst van KunstGroepBrugge VZW voor de gebouwen van het voormalig kadaster in de Lange Raamstraat is opgezegd vanaf 17 oktober 2016. De nieuwe eigenaar wenst binnenkort grondige verbouwingswerken op te starten.  Door deze opzeg komt er een einde aan bijna 5 jaar atelierwerking op deze locatie.  Activiteiten die wij nog in het vooruitzicht stelden, zijn noodgedwongen afgelast.

Het gebruik van het voormalig kadastergebouw als atelierruimte startte op 1 januari 2012. In die periode zijn in totaal 61 gebruiksovereenkomsten gesloten en waren er in totaal 78 kunstenaars die gedurende korte tot lange periodes gebruik gemaakt hebben van een atelier. Er zijn op dit moment nog 3 gebruikers die er van de eerste dag bij waren. Door deze opzeg komen er in Brugge op de slag 25 kunstenaars bij die niet langer beschikken over een treffelijk atelier. Zij zich voegen zich nu bij tientallen anderen die vergeefs zoeken naar geschikte atelierruimte in Brugge.

Door de stopzetting van het gebruik van de Lange Raamstraat verdwijnt opnieuw een locatie waar creatief Brugge aan de slag kon. De KunstGroepBrugge vzw, die instond voor de exploitatie van het gebouw, poogt sinds verschillende jaren zonder resultaat om de nood aan betaalbare ateliers én tentoonstellingsruimtes in Brugge aan te kaarten. Aangezien aankloppen bij de overheid tot op heden tot niks geleid heeft doet KunstGroepBrugge thans een rechtstreekse oproep aan alle eigenaars van leegstaande panden in Brugge.

KunstGroepBrugge hoopt met geïnteresseerde eigenaars verder te kunnen nadenken over een Toekomst voor Brugge waar ook ruimte is voor creatie.  Als bestaande organisatie hebben wij ruimschoots bewezen, en willen wij nog verder bewijzen dat een tijdelijke overeenkomst mogelijk is om kunstenaars nuttige atelierruimte aan te bieden. Gezien onze ervaring en flexibiliteit kan onze werking instaan voor een volwaardig gebruik van een gebouw dat momenteel in onbruik is geraakt.

Wie voor een laatste keer wil zien hoe deze plek zijn plaats had in creatief Brugge is welkom tijdens het weekend van Buren bij Kunstenaars op 14, 15 en 16 oktober.